Istorija

„ Lietuvos Aidai“ Radijo Valandele (Espacio Radial „Ecos de Lituanika “)

Zeferinas Juknevicius (Ceferino Iujnevich) ikure lietuviška radijo valandele. 1947 m. pirma kovo sekmadieni, aštunta valanda ryto, per Radio Libertad pasigirdo „Lietuvos Aidai“. Ecos de Lituania programa truko 15 minuciu bei turejo lietuviška marša, kuri visi puikiai pamena. Veliau laida persikele i Radio Antártida, kur buvo transliuojama daugeli metu, o dar velesniu laikotarpiu buvo transliuojama per Radio Mitre vakarais, cia ir buvo baigta laidos transliacija 1971 metu lapkricio menesi 22 val.

Per Buenos Airese veikiancia radijo valandele „Ecos de Lituanika“ („Lietuvos Aidai“), Zeferinas ispanu kalba pranešdavo žinias apie Lietuva, jos kova už laisve. Radijo valandelese kalbejo ne vienas aukštas šalies politikas, karininkas, visuomenes atstovas, žadedamas parama Lietuvai. Kiekviena laida baigdavosi žodžiais: „veliau ar anksciau Lietuva bus vel laisva“. Šie žodžiai skambejo 24 metus, tuo lietuviu širdyse gaivindama vilti sulaukti Tevynes Lietuvos laisves valandos .

Ecos de Lituania ® todos los derechos reservados © 2005

Web Master Stratakis