Premijos

Argentinos radijo programa kitatauciu bendruomeniu kategorijoje ECOS DE LITUANIA laimejo:

TEIKTA NACIONALINE PREMIJA „AUKSINIS ŠVYTURYS“ („FARO DE ORO“) 2005 M.

TEIKTA NACIONALINE PREMIJA „NACIONALINE ŽUVEDRA“ („GAVIOTA FEDERAL“) 2006 M.

TEIKTA NACIONALINE PREMIJA „DORADO“ („DORADO“) UŽ GERIAUSIA 2006 M.

TEIKTA REGIONINE PREMIJA „AUKSINE ANTENA“ („ ANTENA DE ORO “) UŽ GERIAUSIA 2006 M.

Apdovanojimai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIAI PRIPAŽISTA ECOS DE LITUANIA.

UŽSIENIO REIKALU MINISTERIJA PRIPAŽISTA IR REMIA PRIE ECOS DE LITUANIA.

TAUTINIU MAŽUMU IR IŠEIVIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES PRIPAŽISTA IR REMIA PRIE ECOS DE LITUANIA.

KUNO KULTUROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES PRIPAŽISTA IR REMIA PRIE ECOS DE LITUANIA.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOS ARGENTINOJE PASKELBE ŠIA PROGRAMA KAIP „KULTUROS PAVELDA“.

DR. JUAN MARTÍN DAUJOTAS, LIETUVOS GARBES KONSULAS ARGENTINOJE, PASKELBE ŠIA PROGRAMA KAIP „KULTUROS PAVELDA“.

LR KONSULATAS VENESUELOJE PASKELBE ŠIA PROGRAMA KAIP „KULTUROS PAVELDA“.

LIETUVOS RADIJO IR TELEZIJOS KOMISIJA PRIPAŽISTA IR REMIA PRIE ECOS DE LITUANIA.

LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA PRIPAŽISTA IR REMIA PRIE ECOS DE LITUANIA.

BERISSO MIESTO MERAS , P. ENRIQUE SLEZACK, 424 DEKRETU, ŠIA PROGRAMA ITRAUKE I „MUNICIPALINIO PAVELDO“ SARAŠUS.

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENE (PLB) PRIPAŽISTA IR PRISIDEDA PRIE ECOS DE LITUANIA.

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO SAJUNGA (PLJS) PRIPAŽISTA IR PRISIDEDA PRIE ECOS DE LITUANIA.

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENES IVERTINTA ŠIA PROGRAMA KAIP „VISUOMENES PAVELDA“.

VASARIO 16 – OSIOS GIMNAZIJA PRIPAŽISTA IR REMIA PRIE ECOS DE LITUANIA.

Ecos de Lituania ® todos los derechos reservados © 2005

Web Master Stratakis